Smartphone van je partner inkijken: mag dat of niet? 

7 januari 2022

Lees jij de berichten van je partner weleens mee? Het is een vraag waar een taboe op lijkt te rusten. Moet dit in een gezonde relatie geen probleem zijn of heb je hoe dan ook recht op (smartphone)privacy? Om dit te beantwoorden hebben we een onderzoek uitgevoerd onder bijna duizend Nederlanders. Zo weet jij precies waar je aan toe bent. 

 

Wel of geen issue?

Op het eerste gezicht lijkt het inzien van je partners smartphone geen enkel probleem. Zo blijkt dat meer dan de helft van de mannen en de vrouwen ervan overtuigd is dat hun partner het geen probleem zou vinden. Daarnaast valt het op dat een groot deel hier geen duidelijke mening over heeft. Meer dan een kwart van zowel de mannen als de vrouwen gaan voor de optie neutraal. Slechts 12% van de mannen en 10% van de vrouwen denken dat hun partner het niet goed vindt wanneer er in hun smartphone gekeken wordt. Blijkbaar hebben mensen hier een positievere indruk van dan dat werkelijk het geval is, want over smartphone privacy blijken de meningen flink te verschillen. 

Vooral jonge mannen vinden het niet oké als partner in telefoon kijkt

Over het algemeen zijn alle mannen het eens met de stelling ‘Als mijn partner mijn smartphone wil inkijken, dan vind ik dat oké’. Maar wanneer er dieper in de cijfers wordt gedoken, zien we dat jonge mannen hier toch wat stelliger in zijn. Zo geeft 23% van de mannelijke 15- tot 25- jarigen aan dat zij het niet oké vinden als een partner zijn smartphone checkt. Ook gaat de jongere generatie van de mannen massaal voor de optie ‘neutraal’ en geven zij het minst aan het eens te zijn met de stelling. 

Vrouwen van 65+ het meest gesteld op privacy 

Hoe zit dat dan bij vrouwen? Over het algemeen vinden vrouwen het oké als haar smartphone wordt ingekeken. Vooral de jongste leeftijdscategorie (15- tot 25 jarigen) heeft niets te verbergen. Meer dan 60% geeft aan het geen enkel probleem te vinden. Desondanks is er een opvallende trend te zien. Hoe hoger de leeftijd, hoe stelliger de opvattingen over (smartphone)privacy. Vanaf 36 jaar stijgt het percentage dat het oneens is met de stelling. Met als toppunt vrouwen van 65+. Zij vinden het namelijk helemaal niet oké als hun partner haar smartphone wil inkijken. Meer dan 35% geeft aan het oneens te zijn met de stelling.

Reden tot achterdocht?

Is een reden tot achterdocht als je de smartphone van je partner niet mag inkijken? Wanneer iemand veel op zijn of haar smartphone zit kun je je immers afvragen wat hij of zij er allemaal op uitspookt. Toch hebben de ondervraagden van het onderzoek hier geen hele stellige mening over. Op de vraag of ze vinden dat hun partner te veel op hun smartphone zit antwoordde 20% van de mannen en 19% van de vrouwen dat ze het daarmee eens zijn. Het smartphonegebruik kán dus in sommige gevallen wat discussie oproepen.

Conclusie

Dus mag je de berichten van je partner nou wel of niet meelezen? Het grootste deel van de mannen en vrouwen hecht niet zoveel waarde aan smartphone privacy. Mocht je dus willen meekijken dan is het niet zo’n probleem. Toch raden we aan om dit te vermijden bij jonge mannen en oudere vrouwen. Of dit écht zo zwart-wit is, is lastig te zeggen. Het grootste gedeelte geeft in de enquête een neutraal antwoord. Hebben ze echt geen mening hierover of willen ze hier liever niet op antwoorden? Wat de reden ook is, het lijkt erop dat het taboe van telefoons checken nog steeds aanwezig is. Maak het bespreekbaar om ruzie of discussie te voorkomen!