Algemene Verordering Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) een privacywet in gegaan die ervoor zorgt dat persoonsgegevens online beter beschermd worden. Bij Smartphonehoesjes.nl bieden wij je de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Recht op inzage

Via onze klantenservice kun je jouw persoonsgegevens opvragen. Na je aanvraag ontvang je binnen maximaal vier weken je gegevens van ons. Let op: we kunnen je gegevens alleen verzamelen als je tijdens het verzoek tot inzage het e-mailadres gebruikt dat aan je persoonsgegevens is gekoppeld. Op deze manier kunnen we tevens verifiëren dat jij de eigenaar van de persoonsgegevens bent.

Recht op rectificatie

Via onze klantenservice kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens en voorkeuren aan te passen. De verwerking van je verzoek kan maximaal vier weken duren. Let op: we kunnen uw gegevens alleen aanpassen als je het e-mailadres gebruikt dat aan je persoonsgegevens is gekoppeld. Op deze manier kunnen we tevens verifiëren dat jij de eigenaar van de persoonsgegevens bent.

Recht op verwijdering

Je kunt bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. De verwerking van je verzoek kan maximaal vier weken duren. Let op: we kunnen je gegevens alleen verwijderen als je tijdens het verzoek tot verwijdering het e-mailadres gebruikt dat aan je persoonsgegevens is gekoppeld. Op deze manier kunnen we tevens verifiëren dat jij de eigenaar van de persoonsgegevens bent.

Contact

Heb je een vraag over de GDPR of je persoonsgegevens waar je op onze website geen antwoord op kunt vinden? Neem dan contact op met onze klantenservice